Search for term:

24SP
Definition:Applications for Military Service Pensions under the 1924 Act – For service in the National Army and also pre-Truce.
24SP
Definition:Iarratais ar Phinsean Seirbhíse Míleata faoi Acht na bliana 1924 – Maidir le seirbhís san Arm Náisiúnta agus seirbhís roimh an sos cogaidh.
34REF
Definition:Applications for Military Service Pensions under the 1934 Act for veterans with Pre-Truce service or Pre-Truce service plus service with the Anti-Treaty forces - which were sent before the Referee.
34REF
Definition:Iarratais ar Phinsean Seirbhíse Míleata faoi Acht na bliana 1934 do sheansaighdiúirí a rinne Seirbhís roimh an Sos Cogaidh nó Seirbhís roimh an Sos Cogaidh maille le seirbhís sna fórsaí a bhí in aghaidh an Chonartha - a cuireadh faoi bhráid an
34SP
Definition:Applications for Military Service Pensions under the 1934 Act for veterans with Pre-Truce service or Pre-Truce service plus service with the Anti-Treaty forces.
49SP
Definition:Applications for Service Pensions under the 1949 Act.
ACHQ
Abbreviation:Air Corps Head Quarters


ACHQ
Item for:Air Corps Head Quarters

Air Corps Head Quarters

AFV
Acronym:Armoured Fighting Vehicle
APB
Definition:Army Pensions Board: dealing with applicants who had to attend medical examination.
APC
Abbreviation:Armoured Personnel Carrier
Armd
Abbreviation:Armoured
ARW
Acronym:Army Ranger Wing
AT
Acronym:Anti-Tank
ATD
Acronym:Annual Training Directive
ATO
Acronym:Ammunition Technical Officer
AUG
Acronym:Armee Universal Gewehr

Armee Universal Gewehr is German for Army Universal Rifle

BG
Abbreviation:Battle Group

Battle Group - Nordic Battle Group

BMI
Abbreviation:Body Mass Index
BPSM
Acronym:Bailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata

Bailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata

Displaying results 1 to 20 out of 153

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Next >