Ag Tabhairt faoi Thaighde 

Is féidir le húsáid a bhaint as taifid mhíleata a bheith ina fhoinse luachmhar eolais chun taighde ginealais a dhéanamh. Má d'fhóin duine muinteartha leat in Óglaigh na hÉireann ó 1922 ar aghaidh, nó má fuair siad bonn nó pinsean le haghaidh seirbhíse a rinneadh i rith Éirí Amach na Cásca nó le linn Chogadh na Saoirse, d'fhéadfadh tagairt dó sin a bheith laistigh de na bailiúcháin atá againn.

Tabhair ar aird nach gcoimeádann an Chartlann Mhíleata taifid a bhaineann le seirbhís mhíleata roimh an mbliain 1922. Má d'fhóin duine muinteartha leat le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda, nó i dtréimhse ar bith roimh 1922, is dócha gur  ag fónamh i Reisimintí na hÉireann de chuid Arm na Breataine a bhí an duine sin. Chun tuilleadh comhairle a fháil maidir le taighde a dhéanamh ar thaifid mhíleata na Breataine ba chóir duit dul i dteagmháil le Cartlann Náisiúnta Shasana ag www.nationalarchives.gov.uk nó féachaint ar Threoir na Cartlainne Míleata maidir le taighde a dhéanamh ar Thaifid na Breataine 

Tús a chur leis an Taighde

Tá digitiú déanta ar roinnt de na bailiúcháin a bhaineann le ginealas agus is féidir iad a chuardach trí na naisc thíos a leanúint. 

Ta bailiúcháin eile ann, ar nós taifid seirbhíse saighdiúirí, nach bhfuil ar fáil ach do neasghaolta amháin agus ní féidir iad a iarraidh ach trí ríomhphost a sheoladh chuig an gCartlannaí atá ar Dualgas. Ba chóir duit ainm iomlán, dáta breithe, seoladh baile nó uimhir sheirbhíse a chur ar fáil nuair is féidir chun an cuardach a éascú. Ní mór cruthúnas ar ghaol a chruthú ionas gur féidir na hiarratais seo a thabhairt chun críche. Is féidir é seo a léiriú de ghnáth.    

Is féidir le taighdeoirí ginealais teacht ar bhailiúcháin eile a bhfuil spéis acu iontu trí choinne a dhéanamh don Seomra Léitheoireachta. Osclaítear an Seomra Léitheoireachta de réir coinne, Dé Máirt go Déardaoin gach seachtain idir 10.00-12.30 agus 13.30-16.00. Téigh i dteagmháil leis an gCartlannaí ar Dualgas chun coinne a dhéanamh.

Freagra tapa, an-chabhrach, an-bhuíoch as an eolas a roinneadh ar an gcéad iarraidh...

Freagra Surveymonkey

Bailiúcháin ar Líne

 

 

Bailiúcháin Seomra Léitheoireachta

 

 

Get in Touch

Queries to the Military Archives should be submitted in writing or email. Your patience is requested as we are currently experiencing a heavy volume of queries.

If you are a former member of the Defence Forces and would like to contribute to our Oral History Project click below to email us.

Contact us