Gearrthóga as Nuachtáin

Cód Tagartha: IE/MA/PCS
Teideal: Gearrthóga as Nuachtáin
DátaÁ: 1916-2008
Leibhéal an Chur SÁos: Fonds
Méid agus Meán: c. 90 bosca d'eagráin iomlána de nuachtáin agus de ghearrthóga as nuachtáin.  
Cruthaitheoir(Á): Óglaigh na hÉireann
Stair Riaracháin / Beathaisnéise: Tá brainsÁ éagsúla a thiomsaigh nuachtáin agus gearrthóga faoi ábhair éagsúla, Óglaigh na hÉireann féin nó ábhair a bhain le hÓglaigh na hÉireann.  BhÁ cartlanna a tháinig roimh an Bhiúró na Staire MÁleata freisin inar coinnÁodh nuachtáin ina raibh cur sÁos ar imeachtaÁ ó ÉirÁ Amach 1916 ar aghaidh, agus bheadh roinnt dÁobh sin i measc an bhailiúcháin seo. Tá cnuasach mór gearrthóga as nuachtáin i mBailiúchán an Bhiúró na Staire MÁleata chomh maith.  Le tamall anuas, is ins na BrainsÁ Caidrimh PhoiblÁ atá altanna a bhaineann le hábhar á sonrú agus á gcoinneáil i gcomhaid gearrthóga de réir córais. 
Scóip agus Ábhar: Tá eagráin iomlána de pháipéir nuachta sa bhailiúchán chomh maith le comhaid ina bhfuil gearrthóga.  Tá cuid den bhailiúchán atá de réir ord ama, a bheag nó a mhór, agus séanais sa tsraith idir 1916 agus 1921. Tá bailiúchán gearrthóg nÁos cuimsithÁ maidir leis an tréimhse ón mbliain 1922 ar aghaidh.  Tá boscaÁ de ghearrthóga ann freisin a bhaineann le Misin de chuid na Náisiún Aontaithe, mar shampla na Misin go dtÁ an Congó, an Chipir agus an Liobáin. 

CoinnÁollacha maidir le Cead Léite

Cead léite: Cead léite ag an bpobal
Teanga: Béarla
Deis Aimsithe: Ar phár, ar fáil sa Seomra Léitheoireachta