Bailiúchán Oifig an Rialtóra Cinsireachta

 

Cód Tagartha: IE/MA/OCC
Teideal: Bailiúchán Oifig an Rialtóra Cinsireachta
DátaÁ: 1939-1945
Leibhéal an Chur SÁos: Fonds
Méid agus Meán: 11 bosca Páipéar
Cruthaitheoir(Á): Oifig an Rialtóra Cinsireachta
Stair Riaracháin / Beathaisnéise: D'fhág reachtaÁocht i bhfoirm an Achta CumhachtaÁ Práinne, 1939 gur tugadh cinsireacht isteach in Éirinn le linn thréimhse na hÉigeandála.  Faoin Acht sin, d'fhéadfadh an Rialtas, le hordú práinne, “údarás a thabhairt agus socrú a dhéanamh chun cumarsáid a chinnsiriú, a shrianadh, nó a rialú, nó Á a chur ar fionraÁ…”¹  
StátseirbhÁsigh a bhÁ ar fhoireann Oifig an Stiúrthóra Cinsireachta a tháinig, go hoifigiúil, faoi scáth chúraimÁ Phroinsias Mhic Aogáin maidir le Comhordú ar Bhearta Cosanta. Tharla go praiticiúil gur leis an Roinn Cosanta a bhÁ sÁ ceangailte.  Cuireadh deireadh leis an gcinsireacht Éigeandála ar an 11 Bealtaine 1945.  
Scóip agus Ábhar: Taifid Oifig an Rialtóra Cinsireachta atá sa bhailiúchán seo.  ÁirÁtear leo sin an cháipéisÁocht riaracháin maidir le bunú na hOifige agus foireann na hOifige a earcú, agus comhaid maidir leis an gcinsireacht ar chumarsáid i nuachtáin, ar teileagraf agus trÁd an bpost a chur i bhfeidhm.  Tá ábhar sa bhailiúchán freisin maidir le hOrduithe Práinne a bhain leis an Oifig agus Ceisteanna Dála maidir leis an gcinsireacht in Éirinn ag an am.

¹An tAcht CumhachtaÁ Práinne, 1939, alt 2 fo-alt h.

CoinnÁollacha maidir le Cead LéiteCoinnÁollacha maidir le Cead Léite

Cead léite: Cead léite ag an bpobal
Teanga: Béarla
Deis Aimsithe: Ar phár, ar fáil sa Seomra Léitheoireachta