Bailiúchán Airtléire Cosanta an Chósta

Cód Tagartha: IE/MA/CDA
Teideal: Bailiúchán Airtléire Cosanta an Chósta
DátaÁ: 1922-1927: 1938-1957
Leibhéal an Chur SÁos: Fonds
Méid agus Meán: 84 comhad
Cruthaitheoir(Á): Óglaigh na hÉireann An Roinn Cosanta
Stair Riaracháin / Beathaisnéise:

Cuireadh Airtléire Cosanta an Chósta ar bun agus leagadh de chúram air foirniú a dhéanamh ar dhúnta tar éis aistriú rialaithe chalafoirt an Chonartha i mÁ Iúil 1938.

Scóip agus Ábhar:

Tá bailiúchán Airtléire Cosanta an Chósta rangaithe ina chúig chuid éagsúil.  Leagtar amach sa chéad chuid bunú agus eagrú chóras cosanta an chósta agus tá cáipéisÁocht sa dara cuid a bhaineann le haistriú na ndún agus na gcuanta ó FhórsaÁ na Breataine go dtÁ Saorstát Éireann sa bhliain 1938 agus le dréachtadh na bpleananna ina dhiaidh sin do chosaint na ndún.  Tá comhaid sna codanna eile a bhaineann le cúrsaÁ pearsanra/foirne (lena n-áirÁtear Cór InnealtóirÁ do Chosaint an Chósta a chur ar bun), grianghraif, mapaÁ, pleananna agus léaráidÁ (grianghraif san áireamh de Dhún na Sionna a thóg Brainse Grianghrafadóireachta an Aerchóir) agus cuid ilghnéitheach ina bhfuil comhaid a bhaineann go ginearálta le cúrsaÁ Chosaint an Chósta agus an tSeirbhÁs Chabhlaigh.  Tá taifid ar na comhaid a thugann léargas ar ghnáthoibriú na ndún, tuairisc chigireachta sheachtainiúil san áireamh ar gach dún (1946 — 1953), darbh ainm Inis Pic, Dún an Dáibhisigh, Dún Theampall BrÁde, Dún na Sionna, An tOileán Mór, Dún Riabhach agus Dún an LÁonáin.

Seo a leanas an leagan amach i gcuid chuid;                         

  • CDA/A/Cuid 1 - 6    Eagrú agus bunú Airtléire Cosanta an Chósta                                                                                  (32 comhad)
  • CDA/B/Cuid 1 — 5   Cosaint Chalafoirt                                   (33 comhad)
  • CDA/C Pearsanra                                                                   (5 chomhad)
  • CDA/D Grianghraif, MapaÁ, Pleananna agus LéaráidÁ                   (7 gcomhad)
  • CDA/E  Ilghnéitheach                                                             (7 gcomhad)

CoinnÁollacha maidir le Cead Léite

Cead léite: Cead léite ag an bpobal
Teanga: Béarla
Deis Aimsithe: Ar phár, ar fáil sa Seomra Léitheoireachta