Comhaid Rannacha (Cóid tag: 2/ agus 3/)

Fuarthas na comhaid seo ón Roinn Cosanta chun comhthéacs breise a thabhairt don bhailiúchán. Fuarthas iad mar gheall ar a n-ábharthacht do théamaí an phríomhbhailiúcháin, ach ní sraith atá iontu, per se.  D’fhéadfadh sé go n-eiseofaí comhaid bhreise in am trí ghnáthphróiseas eisithe na Roinne faoin riail 30 bliain den Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

Is féidir liosta de chomhaid sin a fheiceáil thíos. Roghnaigh chun a theacht ar a mionsonraí agus ar chóip dhigiteach.

Féach ar gach comhad Cóid Roinne DOD /