Bord na nArm-Phinsean, 1923 (Cód Tag: 1/M/)

Páipéir, tuairiscí airgeadais agus comhaid a bhaineann le comhfhreagras idir Rannóg/Brainse na nArm-Phinsean, Rúnaithe na Ranna Cosanta agus Airgeadais, White Cross agus Cumainn an tsean-IRA, mar shampla. Tá comhaid ann freisin ina bhfuil liostaí de bhaill na Hibernian Rifles agus na Irish Volunteers mar aon le liosta de “fhrithchealgairí” na Connaught Rangers a tógadh ó thuairiscí nuachtán (1/M/143). Tá bearnaí sa tsraith comhad. Baineann siad sin leis an tréimhse ó Aibreán 1930 go dtí Bealtaine 1970.

Is féidir liosta de chomhaid sin a fheiceáil thíos. Roghnaigh chun a theacht ar a mionsonraí agus ar chóip dhigiteach. 
Féach ar gach Bord Pinsean an Airm 1923 comhad