AS GAEILGE

As part of the Irish languages act the Defence Forces has put together a comprehensive scheme to promote the Irish language within the Organisation and to provide an Irish language service to the public. This scheme includes the provision of an identical mirror Irish language website. We apologise for the delay in the production of the Irish language site and hope that you understand the delay while we translate the English site.

Mar chuid d’Acht na dTeangacha Oifigiúla tá scéim chuimsitheach curtha i dtoll a chéile ag Óglaigh na hÉireann chun an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den EagraÁocht agus chun seirbhÁs trÁ Ghaeilge a thabhairt don phobal.   ÁirÁtear sa scéim láithreán gréasáin Gaeilge dÁreach cosúil leis an gceann Béarla. Tá brón orainn faoin moill atá ar an láithreán Gaeilge agus tá súil againn go dtuigeann tú go mbÁonn moill ag baint leis an láithreán Béarla a aistriú go Gaeilge.

Soldiers' kit inspection, c. 1930
Soldiers' kit inspection, c. 1930