Noelle Grothier

Post - Cartlannaí Sibhialtach

Is í Noelle Grothier ina Ceann ar na Bailiúcháin Stairsheanchais agus Phríobháideacha agus tá sí ag obair ina cartlannaí sibhialtach sa Chartlann Mhíleata ó mhí na Bealtaine 2008. Bhain sí céim B.A. sa Stair agus san Eolaíocht Pholaitiúil amach i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus Ard-Dioplóma i mBainistíocht Cartlann agus Taifid amach i UCD.

Tá Noelle freagrach as bailiúcháin na bpáipéar príobháideach a chuir iarshaighdiúirí agus a dteaghlaigh i dtaisce sa Chartlann Mhíleata. Comhordaíonn sí Tionscadal Stairsheanchais Óglaigh na hÉireann agus is ball í den Fhóram ar Stair agus ar Oidhreacht Mhíleata. Chomh maith leis sin ritheann sí Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Míleata ar bhonn uainíochta le beirt chomhghleacaithe.