Cecile Gordon

Post - Cartlannaí Sinsearach

Is í Cécile an Bainisteoir Tionscadail ar Thionscadal Bhailiúchán Pinsean na Seirbhíse Míleata (1916-1923) agus is í atá freagrach as é a chur chun cinn agus a fhorbairt go straitéiseach. Tá taithí 13 bliana aici ina cartlannaí gairmiúil agus tá sí ag obair ar an tionscadal ó cuireadh tús leis in 2008. Bhain sí B.A aici i Stair agus Litríocht Mheiriceá agus Shasana (Teangeolaíocht Stairiúil mar mhionábhar) amach in Ollscoil Lyon II (An Fhrainc), tá staidéar déanta aici ar an Teangeolaíocht i gColáiste na Tríonóide (Erasmus), agus bhain sí Ard-Dioplóma chomh maith le Máistreacht amach i mBainistíocht Cartlann agus Taifead i U.C.D .