Cé muid

Is í an Chartlann Mhíleata an áit oifigiúil a bhfuiltear ag cur taifid Óglaigh na hÉireann, na Roinne Cosanta agus Bhord na nArm-Phinsean i dtaisce ón mbliain 1990, faoin Acht um Chartlann Náisiúnta 1986. Is sainchúram dár gcuid ábhar a bhailiú a bhaineann leis an tréimhse ó bunaíodh an Stát go dtí an lá atá inniu ann, lena n-áirítear ábhar a bhain le misin thar lear. Thuig an tArm Náisiúnta an tábhacht a bhain le Cogadh na Saoirse, agus ón mbliain 1924 i leith tugadh faoi dhoiciméid stairiúla na linne sin a chaomhnú. Bhí na Collins Papers, comhaid Faisnéise agus Oibríochtaí ón gCogadh Cathartha agus Doiciméid Ghafa (ón gCogadh Cathartha suas go dtí an bhliain 1925), a bhfuil fáil orthu go dtí an lá ata inniu ann, ar chuid de na bailiúcháin ba luaithe a chaomhnaigh an Rannóg Staire.

Cad a Dhéanaimid

Chomh maith le freastail ar riachtanais fianaise, dlí agus oidhreachta Óglaigh na hÉireann agus na Roinne Cosanta, is féidir leis an gCartlann Mhíleata seirbhísí poiblí a chur ar fáil do réimse leathan ábhar spéise, idir cheisteanna a bhaineann le stair theaghlaigh, thaighde acadúil agus ábhar do chláir faisnéise teilifíse agus raidió. Ina theannta sin, déanaimid cuairteanna ó institiúidí dara agus tríú leibhéal a éascú, ach iad a iarraidh, mar aon le seisiúin eolais a chur ar fáil ar na bailiúcháin do ghrúpaí spéise éagsúla. Tá teacht ag institiúidí ar na taispeántais atá tugtha dúinn ar iasacht a bhaineann leis na Cás-Staidéir a rinneadh ar Óglaigh na hÉireann agus ar 1916

Get in Touch

Queries to the Military Archives should be submitted in writing or email. Your patience is requested as we are currently experiencing a heavy volume of queries.

If you are a former member of the Defence Forces and would like to contribute to our Oral History Project click below to email us.

Contact us