Comhaid Riaracháin “3/” na Roinne Cosanta

Cód Tagartha: IE/MA/DOD/3
Teideal: Comhaid Riaracháin “3/” na Roinne Cosanta
DátaÁ: 1922-1977
Baineann an bailiúchán den chuid is mó leis na blianta 1940-1960
Leibhéal an Chur SÁos: Fonds
Méid agus Meán: 390 bosca Páipéar
Cruthaitheoir(Á): An Roinn Cosanta
Stair Riaracháin / Beathaisnéise: Leagtar roinnt rólanna éagsúla ar an Roinn Cosanta, ina measc an bhainistÁocht i ndáil le cúrsaÁ dlÁ, rialúcháin agus dlÁthÁochta, cúrsaÁ tailte agus nithe eile a bhaineann leis sin thar ceann an Aire
Is é atá sa tsraith comhad 3/ páipéir oibre na Roinne Cosanta i ndáil leis an tréimhse idir 1940 agus 1970. Tá lÁon beag de na comhaid 3/ a bhaineann leis na 1920idÁ agus na 1930idÁ ach, go praiticiúil, leanann an bailiúchán seo ar aghaidh ón tsraith A/ agus ón tsraith 2/.
Scóip agus Ábhar: Bailiúchán faoi chúrsaÁ riaracháin ó Chlárlann Lárnach na Roinne Cosanta.  Baineann na comhaid seo le réimsÁ ábhair ar a n-áirÁtear tionóiscÁ feithiclÁ, cóirÁocht don FCA, áitribh ar léas, meastacháin airgeadais, seirbhÁsÁ sna beairicÁ, cúrsaÁ éide agus fostaithe sibhialtacha. 

CoinnÁollacha maidir le Cead Léite

Cead léite: Cead léite ag an bpobal
Teanga: Béarla
Deis Aimsithe: Ar phár, ar fáil sa Seomra Léitheoireachta