MAPAÍ AGUS SCEITS͍

Tá mapaí agus sceitsí le fáil tríd síos i mBailiúchán Pinsean Na Seirbhíse Míleata. Cruthaíodh iad sin chun léiriú agus pleanáil a dhéanamh ar bheartais mhíleata, luíocháin, chun teorainneacha idir complachtaí agus cathláin a shonrú agus chun limistéir fhreagrachta na n-aonad áitiúil den IRA a thaispeáint. 
Tá an chuid is mó den ábhar seo i ndroch-chaoi go fisiciúil agus tá clár caomhnaithe ar siúl chuige sin. De réir mar a rachaidh an clár sin chun cinn eiseofar mapaí agus sceitsí ar líne i gcomhthéacs. 
Tá roinnt samplaí léirithe anseo:

1. Sracmhapa de Bhrosnach agus de bheairic RIC (Co. Chiarraí) i dtaca leis an ionsaí a tharla ansin ar an 6 agus 19 Meitheamh 1920, 26 Bealtaine 1921 agus 13 Meitheamh 1921. Tá ionaid pháirtithe ionsaithe an IRA marcáilte le crosa dubha. (in IE/<acronym>MA</acronym>/MSPC/A/6 a & b)

Ulster

Military Service Pensions Collection Maps

Munster

Military Service Pensions Collection Maps

Leinster

Military Service Pensions Collection Maps

Connaught

Military Service Pensions Collection Maps