Bailiúcháin

Tá cuid mhór bailiúchán ar coimeád sa Chartlann MhÁleata.  Bailiúchán an téarma cartlannaÁochta ar chnuasach taifead ar ionann foinse dóibh ar fad.  Mar shampla, coinnÁtear na taifid a bhaineann leis an Misean MÁleata go dtÁ Stáit Aontaithe Mheiriceá sa bhliain 1926 le chéile mar aon bhailiúchán amháin, taifid ó aon eagraÁocht amháin ag tráth áirithe den stair.  Is minic a cheanglaÁtear bailiúcháin leis na téarmaÁ idirnáisiúnta ‘fonds’ agus ‘sub-fonds’ agus is iondúil le lucht cartlannaÁochta cur sÁos a dhéanamh ar leibhéal áirithe de réir an Chaighdeáin Idirnáisiúnta don Chur SÁos CartlannaÁochta (ISAD).

CoinnÁtear bailiúcháin den chineál sin slán astu féin ionas go seachnaÁtear cartlannaÁocht shuibiachtúil, a bhféadfadh atheagar aisbhreathnaitheach ar an ábhar de thoradh air ina shraitheanna taifead faoi réimsÁ éagsúla faoi leith.  SeachnaÁonn lucht cartlannaÁochta rangú de réir réimse ábhair ós é toradh a bhÁonn air i gcónaÁ go gcailltear an oibiachtúlacht ionas nach mbeadh an lucht taighde in ann an nÁ atá á lorg acu a aimsiú ar fud taisce cartlannaÁochta chomh mór fairsing leis an gCartlann MhÁleata.

Tá an lucht foirne sa Chartlann MhÁleata ag obair chun a chinntiú go dtugtar i gcrÁch an phrÁomhchuspóir atá againn an oidhreacht cáipéisÁ mÁleata a chur ar fáil don phobal agus sin trÁ fhorbairt leanúnach ar an láithreán gréasáin, chomh maith le hábhar digitithe (scanáilte) a chur air ionas gur féidir obair thaighde a dhéanamh ar an idirlÁon.  Ina ainneoin sin, is den tábhacht go dtabharfaÁ chun aire go bhféadann cuid mhór costais agus ama a bheith i gceist leis an digitiú agus gur sa seomra léitheoireachta amháin a bheidh teacht ar an mhórchuid mhór na mbailiúchán mura dtagann athrú ar chúrsaÁ san am atá romhainn.  Déanann an Chartlann MhÁleata, mar a dhéanann seirbhÁsÁ cartlannaÁochta den chineál céanna ar fud an domhain, digitiú ar na bailiúcháin is suntasaÁ agus orthu sin is mó a gcuirtear spéis iontu nó ar thaifid faoi leith d'fhonn cinntiú nach dtarlaÁonn damáiste dóibh ón iomarca láimhseála sa seomra léitheoireachta. 

Is féidir na bailiúcháin atá i seilbh na Cartlainne MÁleata a rangú mar seo a leanas:

·         Bailiúcháin IdirlÁn
Tá an deis aimsithe (e.g. bunachar sonraÁ) agus leagan scanáilte de na buntaifid chartlannaÁochta ar fáil ar an idirlÁon ar an láithreán gréasáin seo. SamplaÁ den chineál sin bailiúchán na MapaÁ, Pleananna agus LéaráidÁ de BheairicÁ agus bailiúchán Bhiúró na Staire MÁleata (ar fáil go luath). 
Breathnaigh na Bailiúcháin IdirlÁn

·         Deiseanna Aimsithe ar an IdirlÁon
Tá an deis aimsithe ar fáil ar an idirlÁon agus nÁ mór coinne a shocrú chun an buntaifead a bhreathnú sa seomra léitheoireachta.  SamplaÁ den chineál seo an Bailiúchán maidir le hOibrÁochtaÁ agus Faisnéis le linn an Chogaidh Chathartha agus na Bailiúcháin maidir le PrÁosúnaigh an Chogaidh Chathartha.
Breathnaigh Deiseanna Aimsithe atá ar an IdirlÁon

·         Bailiúcháin NeamhidirlÁn
Tugtar cur sÁos simplÁ ar an mbailiúchán ar an idirlÁon ach nÁ mór coinne a shocrú chun an deis aimsithe agus na buntaifid a bhreathnú sa seomra léitheoireachta. SamplaÁ den chineál sin na bailiúcháin a bhfuil hipearnasc leo thÁos a rangaÁtear mar chineál neamhidirlÁn.
Breathnaigh na Bailiúcháin NeamhidirlÁn