Sraith ghníomhaíochtaí Briogáide an IRA (cód tagartha: A/1-A/92)

Tá iomlán de 151 comhad le fáil sa tsraith Gníomhaíochtaí (“A"). Ní féidir ach líon an-teoranta ábhair a bhaineann go díreach le Seachtain na Cásca, 1916, a bheith sa 1ú eisiúint ón tsraith seo. 

Bhunaigh an Réiteoir agus a Choiste Comhairleach Coistí Briogáide ar a raibh daoine a raibh céim ard acu sna Fórsaí i struchtúr Rannáin agus Briogáide an IRA. Glacadh leis an gcur chuige seo go luath in 1935 agus d’oibrigh an Réiteoir tríd na Coistí seo agus roghnaigh sé ionadaithe Briogáide chun “Tuairiscí Gníomhaíochtaí Briogáide” a bhailiú — (A/1 go dtí A/92). An aidhm a bhí acu ná ábhar a bhailiú chun cuidiú le deimhniú na n-iarratas aonair ar phinsin.

Tá éagsúlacht sa mhéid sonraí a thugtar sna tuairiscí gníomhaíochta Briogáide a thug gach Coiste Briogáide i dtaca le hoibríochtaí sonracha. Ar na gnéithe atá coitianta i ngach tuairisc Briogáide, geall leis, tá: Cur síos gairid ar an oibríocht ar leith a rinneadh nó a pleanáladh; dáta na hoibríochta agus a hionad; an líon den namhaid a bhí i gceist; an líon taismeach ar an dá thaobh (tugadh ainmneacha na dtaismeach i gcás na nÓglach). Tá mapaí agus/nó sceitsí in éineacht le cuid de na tuairiscí agus bristear síos baill na IV/IRA a ghlac páirt de réir Complacht/Cathlán, ainm agus seoladh, agus rangaítear iad mar rannpháirtithe, urphoist, páirtithe bótharbhloic nó eile mar thacú don oibríocht ar leith. 

Is féidir breathnú thíos ar liosta de chomhaid ghníomhaíochta a eisíodh in 2014. Roghnaigh chun breathnú ar an mion-chuntas agus dul chuig an gcomhad digiteach.


IRA Brigade Activity Map
Comhaid Ghníomhaíochtaí Briogáide an IRA — Roghnaigh de réir Contae

Roghnaigh contae trí ghliogáil ar an mapa nó ar rogha as an liosta téacs thÁos. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur ag contaetha a bhfuil naisc leo, agus iad sin amháin, atá Comhaid Ghníomhaíochta faoi láthair.

Aontroim Liatroim
Ard Mhacha Luimneach
Ceatharlach An Longfort
An Cabhán
An Clár Maigh Eo
Corcaigh An Mhí
Doire Muineachán
Dún na nGall Uíbh FhailÁ
An Dún Ros Comáin
Baile Átha Cliath Sligeach
Fear Manach Tiobraid Árann Thuaidh
Gaillimh Tír Eoghain
CiarraÁ Port Láirge
Cill Dara An IarmhÁ
Cill Chainnigh Loch Garman
Laoise Cill Mhantáin

Féach ar gach tuarascálacha gníomhaíochta

Loch GarmanPort LáirgeCill MhantáinBaile Átha CliathCeatharlachCill ChainnighCorcaighCiarraÁLuimneachAn ClárTiobraid Árann ThuaidhGaillimhMaigh EoSligeachDún na nGallRos ComáinDoireAontroimAn DúnLúArd MhachaAn MhÁCill DaraLiatroimAn CabhánMuineachánFear ManachTír EoghainLaoiseUíbh FhailíAn LongfortAn IarmhíLoch GarmanGaillimhLú