An Irish Citizen Army

An eagraíocht

James Larkin agus Séamas Ó Conghaile a bhunaigh é ar an 23 Samhain 1913 mar chóir chosanta do na hoibrithe le linn Fhrithdhúnadh Bhaile ítha Cliath.  Bhí a gceanncheathrú i Halla na Saoirse. Ghlac Ó Conghaile ceannas iomlán air ina dhiaidh sin in earrach 1914. Rinne sé fórsa armtha in éide díobh a raibh sé d’aidhm acu úinéireacht na talún a bheith ag muintir na hÉireann agus Poblacht na nOibrithe a bhunú. Ba é Sean O’Casey a bhí ina Ard-Rúnaí ar an Arm. Ghlac thart ar 200 ball páirt in Éirí Amach 1916 i mBaile ítha Cliath. Thacaigh an Irish Citizen Army leis na Neamhrialtaigh/na fórsaí Frithchonartha le linn an Chogaidh Chathartha. Bhí ról lárnach tionchair ag Constance Markievicz i gcur in aghaidh an Chonartha.

Ballraíocht: