AN CHARTLAN MH͍LEATA

Is ionad oifigiúil taisce, de réir mar a thugtar sainmhíniú air sin faoin Acht um Chartlann Náisiúnta 1986, atá sa Chartlann Mhíleata.  Chomh fada siar leis an mbliain 1924, thug an tArm Náisiúnta faoi cháipéisí stairiúla ó aimsir Chogadh na Saoirse a chaomhnú mar gheall gur tuigeadh a thábhachtaí a bhí an tréimhse sin.  Ar chuid de na bailiúcháin is luaithe a chaomhnaigh an Brainse Staire, tá Páipéir an Choileánaigh agus Cáipéisí a Gabhadh (An Cogadh Cathartha suas go dtí an bhliain 1925), atá á gcur ar fáil suas go dtí an lá inniu féin.

Staff preparing outsize items for digitisation.
Staff preparing outsize items for digitisation.

Sinne

An Chartlann Mhíleata Tá foireann de triúir cartlannaithe sibhialtacha agus ceithre cúntóirí chartlainne míleata ag obair faoi threoir an Oifigeach i gCeannas faoi láthair, an Ceannfort Pádraic Kennedy agus leis an gCaptaen Claire Mortimer ina Oifigeach Foirne. Tá Tionscadal na bPinsean Seirbhíse Míleata ceangailte leis an gCartlann Mhíleata agus triúr cartlannaithe gairmiúla ag obair ar sin faoi stiúir bhainisteoir tionscadail/cartlannaí. Níl obair an tionscadail sin ar fáil don phobal faoi láthair.

The reception area at Military Archives
The reception area at Military Archives

An Obair

Chomh maith le freastal don ghá a bhíonn ag Óglaigh na hÉireann agus ag an Roinn Cosanta le hábhar fianaise, le hábhar le haghaidh cúrsaí dlí nó le hábhar oidhreachta, déanann an Chartlann Mhíleata seirbhís phoiblí maidir le  réimsí sainspéise de chineálacha éagsúla, i ndáil le fiosrúchán maidir le stair teaghlaigh, taighde léinn, nó ábhar do chláir faisnéise ar an teilifís agus ar an raidió.  Seo a leanas roinnt seirbhísí faoi leith a bhféadfadh tairbhe a bheith iontu duitse:

Recruitment poster - Emergency Period c. 1941 by the artist Jack MacManus
Recruitment poster - Emergency Period c. 1941 by the artist Jack MacManus